Phi Công Trẻ Lái Máy Bay Bà Già - Addy Trần

Ca Sĩ: |


[m]https://s23.fmusic.vn/Phi-Cong-Tre-Lai-May-Bay-Ba-Gia-Addy-Tran.mp3[/m]
Này em ơi lại đây chơi với anh
Thì anh chơi với em
Này em ơi lại đây chơi với anh
Thì anh chơi với em.

Này em ơi lại đây chơi với anh
Thì anh chơi với em
Này em ơi lại đây chơi với anh
Thì anh chơi với em.

Ở đây có ai hơn anh không
Em nhìn xem
Giới thiệu với em, anh là phi công
Trách nhiệm của anh là ở trên không
Anh biết em đi hạng thương gia
Xin lỗi dân thường mau mau tránh ra.

Chuẩn bị đường băng đôi ta cất cánh
Dựng thẳng lưng ghế vì sẽ rất nhanh
Đêm nay em sẽ hóa thành máy bay
Bởi vì hôm nay anh lại ngứa tay.

Cất cánh bay lên em ei
Cất cánh bay lên em ei
Bay... Bay... Bay...
Bay lên em ei.

Đồng hồ đã 12 giờ đêm
Cần số hiện nay đã gạt lên
Hướng bay của anh là thẳng đứng
Nên ai không phận sự thì miễn complain
Chuẩn bị đường băng đôi ta cất cánh
Dựng thẳng lưng ghế vì sẽ rất nhanh
Đêm nay em sẽ hóa thành máy bay
Bởi vì hôm nay anh lại ngứa tay.

Cất cánh bay lên em ei
Cất cánh bay lên em ei
Cất cánh bay lên em ei
Và vỗ tay, vỗ tay.