Mới Biết Mình Yêu Nhau (Bổn Cung Giá Lâm OST) - Thái Nhựt ft Phương Trinh Jolie

Ca Sĩ: | | |


[m]https://s24.fmusic.vn/Moi-Biet-Minh-Yeu-Nhau-Thai-Nhut-Phuong-Trinh-Jolie.mp3[/m] Moi-Biet-Minh-Yeu-Nhau-Thai-Nhut-Phuong-Trinh-Jolie-Bon-Cung-Gia-Lam
Tại sao chẳng thương anh
Tại sao em chẳng thay đổi
Vì tim còn tiếc nuối yêu một người chưa thể nguôi
Lạ thay là hôm nay, chính em muốn dứt tình
Lòng em lại nhận thấy em lưu luyến anh nhiều vậy

Một người dành trọn thiết tha để theo đuổi em thế mà
Thế mà chẳng nhận ra cứ đẩy xa
Chẳng thèm van trách cứ em
Mà con đến ôm lấy em
Vẫn làm mọi cách để em hạnh phúc

Người em thương chẳng phải anh
Nhưng sao trái tim bất thường
Chằng đành lòng để ta rẽ đôi hướng
Thời gian qua giữa chúng ta làm em có thấy xót xa
Giờ em nói thương có muộn màng

Tại sao chẳng thương anh
Tại sao em chẳng thay đổi
Vì tim còn tiếc nuối yêu một người chưa thể nguôi
Lạ thay là hôm nay chính em muốn dứt tình
Lòng em lại nhận thấy em lưu luyến anh nhiều vậy

Một người dành trọn thiết tha để theo đuổi em thế mà
Thế mà chẳng nhận ra cứ đẩy xa
Chẳng thèm van trách cứ em
Mà con đến ôm lấy em
Vẫn làm mọi cách để em hạnh phúc

Người em thương chẳng phải anh
Nhưng sao trái tim bất thường
Chằng đành lòng để ta rẽ đôi hướng
Thời gian qua giữa chúng ta làm em có thấy xót xa
Giờ em nói thương có muộn màng