Đóng Cửa Then Cài Trám Xi Măng - Đông Nhi

Ca Sĩ: |


[m]https://s24.fmusic.vn/Dong-Cua-Then-Cai-Tram-Xi-Mang-Dong-Nhi.mp3[/m]
Nếu anh vẫn nghĩ là
Kể từ khi chia tay
Em vẫn nhớ đến anh
Thì anh đã hiểu em sai.

Hay là em ngỏ lời
Để anh đến đây chơi
Để anh nhìn thấy một điều
Là ai đang trong chơi vơi.

Bầu trời thêm xanh mỗi phút mỗi giây
Kể từ khi anh walk out of that door
Sự thật nơi anh sẽ khiến cho biết bao là trái tim phải đớn đau.

One: you're a liar
Two: you're a loser
Three: your're a cheater
Trái tim anh dường như đóng băng
Four: em đã không như xưa
Five: em chẳng còn yêu anh
Six: vì sao phải lo, ngoài kia còn biết bao nhiêu là người.

Có những khi anh cần em
Hãy nhớ don't say my name
Hãy biết tim em giờ đóng cửa then cài trám xi măng mất rồi
Nếu lỡ anh biết mình sai
Nếu lỡ anh muốn quay lại
Hãy nhớ tim em giờ đóng cửa then cài trám xi măng mất rồi.